הכינוס השנתי ה-15 של איגוד האינטרנט הישראלי - 2011

שמרו את היום

מחירי השתתפות

הרשמה מאוחרת (החל מ-16/2/11) הרשמה מוקדמת (עד 15/2/11)  
אחר חבר איגוד אחר חבר איגוד
360 ש"ח 240 ש"ח 300 ש"ח 200 ש"ח השתתפות ביום הראשון
(יום ב' 21/2/11)
180 ש"ח 60 ש"ח 150 ש"ח 50 ש"ח השתתפות ביום השני
(יום ג' 22/2/11)
480 ש"ח 270 ש"ח 400 ש"ח 225 ש"ח השתתפות בכל הכינוס

הנחה לכמה משתתפים מאותו גוף (ממחיר הכינוס בלבד ולא לחברות לאיגוד)

אחוז הנחה מספר נרשמים מאותו גוף
10% 5
15% 10
20% 15
25% 20 ומעלה